Kontaktujte nás +420 776 699 141 office@seamless1.cz

S20 Creme developer Peroxide cream VOL.6%

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje peroxid vodíku. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Používejte vhodné rukavice. Dodržujte pečlivě návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.

260 Kč s DPH