Kontaktujte nás +420 776 699 141 office@seamless1.cz

S9 Bond Booster Hair Bleaching Powder

NÁVOD K POUŽITÍ: Dobře promíchejte peroxidový krém v plastové nebo skleněné (nekovové) misce s S9 Bond Booster Bleach Powder v poměru 1 díl prášku x 1,5 dílu aktivátoru nebo 1 díl prášku 2
díly aktivátoru na základě požadovanou konzistenci. Poté, co je směs homogenní, naneste na vlasy a udržujte 50-55 minut. Dobře opláchněte a v případě potřeby opakujte.
Je důležité mít na paměti, že všechny doby a poměry aplikace jsou dle doporučení výrobce a je třeba brát v úvahu stav vlasů před procesem odbarvování. Používejte tento
produkt střídmě ne více než jednou za měsíc. Max 20 Obj. pro aplikaci na pokožku hlavy.

Bělící prášek | CZ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje persulfáty. Pečlivě dodržujte pokyny k použití. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Silně zásadité. Zdraví škodlivý při požití. Tento výrobek obsahuje složky, které mohou způsobit podráždění kůže a těžké alergické reakce, včetně alergických respiračních reakce v případě
vdechování. Výrobek používejte pouze k odbarvování vlasů. Nikdy nepoužívejte na řasy, obočí nebo vlasy na těle. Zabraňte styku s očí a pokožkou. V případě zasažení očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody. V případě intenzivního svědění nebo pálení na kůži okamžitě opláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte na podrážděnou
nebo poškozenou pokožku. Nepoužívejte na děti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Při styku s jinými chemikáliemi, papírem nebo jinými hořlavými materiály může způsobit požár. Používejte vhodné rukavice. Používejte pouze v oblastech s dostatečným větráním.
 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Tento produkt je dostupný pouze pro salony. V případě, že vlastníte salon a máte zájem o spolupráci nás neváhejte kontaktovat!